Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Dolny Śląsk Przyjazny Rodzinie

Wersja dla słabowidzących:

W dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w hotelu Mercure we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala towarzysząca ogłoszeniu wyników i uhonorowaniu laureatów konkursu pn. „Dolny Śląsk Przyjazny Rodzinie", którego celem było wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy gminne oraz powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego.
Wśród wyróżnionych znalazły się inicjatywy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z myślą o wspieraniu i integrowaniu Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Za uczestnictwo w konkursie, a w szczególności podejmowanie działań mających na celu szeroko pojęte wzmocnienie potencjału dolnośląskiej rodziny poprzez promowanie rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego, Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego otrzymał podziękowania z rąk Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego składane w Imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.