Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób NiepełnosprawnychW dniu 30 września 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym podsumowano organizację I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbyła się w dniu 6 września 2014 r., w Gminie Siechnice, a uczestniczyło w niej ponad 500 osób.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Marcina Seretnego przybyły osoby, które aktywnie włączyły się w zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia.

Na początku spotkania Pan Marcin Seretny wraz z Panią Magdaleną Kuźnicką - zastępcą dyrektora PCPR przypomnieli, podczas multimedialnej prezentacji, przebieg Pikniku i wszystkie prezentowane atrakcje.
Tak wspaniała impreza nie mogłaby się odbyć bez współdziałania wielu instytucji, organizacji pozarządowych czy osób prywatnych. Wszystkim wręczono pisemne podziękowania. Łącznie przekazano 75 listów gratulacyjnych.
Podziękowania skierowane zostały do pracowników ośrodków pomocy społecznej, bez których zaangażowania w pozyskaniu sponsorów, sfinansowaniu atrakcji czy zapewnieniu dowozu uczestników i wsparciu, impreza nie mogłaby się odbyć.
Serdecznie dziękujemy:

 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernicy
 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Długołęce
 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich
 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobierzycach
 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mietkowie
 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach
 • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żórawinie

Wkład finansowy, praca wolontariuszy, pozyskanie wyżywienia oraz atrakcje i występy na scenie to zapewnili członkowie organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wrocławskiego:

 • Stowarzyszenie „Razem Łatwiej" z Czernicy
 • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" z Kątów Wrocławskich
 • Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach
 • Stowarzyszenie „Krzyś" z Kątów Wrocławskich
 • Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych „Siechnice"
 • Fundacja „Wspieramy Razem" ze Świętej Katarzyny
 • Ochotnicza Staż Pożarna z Siechnic
 • Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno-Badawczy z Iwin
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień MONAR w Milejowicach

Słowa wdzięczności organizatorzy kierują w stronę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych we Wrocławiu, za włączenie się w przygotowaniu Pikniku.
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych dziękujemy za pomoc.

podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych

 

podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych

 

podsumowanie I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych