Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 r
Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd":

 

  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia,
  2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.