Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Spotkanie rodzin zastępczych w ramach wizyty studyjnej

Wersja dla słabowidzących:

IMG 1752W dniu 28 lipca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przyjęło gości z terenu Powiatu Chełmskiego - rodziny zastępcze oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Wizyta studyjna odbywała się w ramach wyjazdowego szkolenia pn.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich otoczenia, grupowej terapii psychospołecznej, realizowanego w oparciu o projekt systemowy „START”.

W spotkaniu ze strony Powiatu Wrocławskiego, oprócz Dyrektor – Arlety Szmigielskiej i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uczestniczyli przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej – osoby prowadzące Rodzinny Dom Dziecka w Dobrzykowicach oraz jedna z rodzin zastępczych zawodowych pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego w Sobótce. Goście zapoznali się ze specyfiką rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w formie prezentacji multimedialnej, podczas której wywiązała się dyskusja. Była ona ciekawa przede wszystkim z uwagi na stworzoną gościom możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem takich form zastępczej pieczy rodzinnej, do powstania których Powiat Chełmski się przygotowuje, a które od wielu już lat świetnie sprawdzają się w Powiecie Wrocławskim.

Spotkanie pokazało potrzebę konsultacji i wymiany doświadczeń między przedstawicielami powiatowych jednostek samorządowych, wyznaczonych przez Starostów obu Powiatów, na Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

IMG 1770

IMG 1776