Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Terapia psychologiczna

Wersja dla słabowidzących:

logo

W ramach projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu prowadzona jest terapia psychologiczna dla 7 pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - uczestników projektu.

Dla każdego uczestnika przewidzianych jest 10 godzin terapii, która stanowi instrument aktywizacji zdrowotnej w projekcie.

Terapia psychologiczna ma na celu wsparcie w osobistym rozwoju, pomoc wychowankom w wyznaczaniu celów, budowaniu własnego poprawnego wizerunku oraz wspomaganie ich funkcjonowania w codziennym życiu.

Spotkania są częścią działań z zakresu aktywizacji zdrowotnej zaplanowanych
w projekcie systemowym pn. „Postaw na aktywność", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IMG 1729