Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy

Wersja dla słabowidzących:

logo

W ramach realizacji projektu systemowego „Postaw na aktywność" w dniu 27 czerwca 2014 r. spod budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wyjechał autokar z uczestnikami Turnusu rehabilitacyjno-szkoleniowego odbywającego się w Dziwnówku w okresie od 27 czerwca do 18 lipca 2014 r. Organizatorem turnusu jest firma A1 Polska z siedzibą w Wrocławiu, uczestnicy projektu będą przebywać w Ośrodku rehabilitacyjno – wypoczynkowym „Zorza" w Dziwnówku.
Turnus połączony jest z treningiem umiejętności i kompetencji społecznych oraz kursem zawodowym z zakresu obsługi komputera. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia sportowe i integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze.
Uczestnikami wyjazdu jest 21 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wrocławskiego wraz z 9 opiekunami.
Turnus realizowany jest w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zdjęcie przedstawia autokar i uczestników turnusu

uczestnicy turnusu

kartka z napisem projekt postaw na aktywność