Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Zakończenie szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzin zastępczych niezawodowych

Wersja dla słabowidzących:

W dniu 7 czerwca 2014 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych niezawodowych organizowane od dnia 5 kwietnia 2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, podczas których najczęściej odwoływano się do indywidualnych przypadków oraz dzielenia się własnym doświadczeniem. Grupa prezentowała się otwartością, co umożliwiało bardzo dobrą atmosferę podczas zajęć. Podczas szkolenia omawiano m. in. tematy dotyczące zrozumienia potrzeb dziecka oraz własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze opiekuna zastępczego, pomagania w podejmowaniu lub kontynuowaniu opieki nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych i ich wpływu na cały system rodzinny (domowników i dalszej rodziny), konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron, a także motywacji i kwalifikacji opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto, z każdym uczestnikiem były przeprowadzone konsultacje indywidualne w miejscu zamieszkania kandydatów. Na zakończenie uczestnicy odbyli praktyki w rodzinach zastępczych zawodowych oraz Rodzinnych Domach Dziecka.
Do szkolenia przystąpiło 16 kandydatów. Jednak tylko 12 uczestników poprzez swoją aktywność, właściwe predyspozycje i systematyczność pozytywnie ukończyło szkolenie. W trakcie ostatniego uroczystego spotkania, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Arlety Szmigielskiej oraz Koordynatora Zespołu ds. Pieczy Zastępczej tut. Centrum – Magdy Saski-Radwan, kandydaci otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Sporządziła: M. Saska-Radwan