Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Podziękowania dla Burmistrza

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, sprawując w imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego - Romana Potockiego, pieczę nad usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego, pragnie przekazać serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Dobrowolskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka, za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego naszej podopiecznej od wielu lat przebywającej w pieczy zastępczej. Dzięki przychylności Pana Burmistrza możliwym stało się usamodzielnienie wychowanki zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ufamy, iż udzielone wsparcie zostanie właściwie wykorzystane i przyczyni się do lepszego startu wraz z córką w dorosłe życie.
Dziękujemy za okazaną pomoc, życząc jednocześnie wielu sukcesów i radości.


Arleta Szmigielska
Dyrektor PCPR we Wrocławiu