Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Stowarzyszenie „INTRO" z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 4/5/6 udziela pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej ofiarom przestępstw. Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na rok 2014 realizowane jest w ramach projektu „Do pełni sił" dofinansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Stowarzyszenie „INTRO" świadczy nieodpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z samodzielną obroną swoich interesów.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl