Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konferencja - orzekanie o pieczy zastępczej

Wersja dla słabowidzących:

zdjęcie przedstawia uczestników na konferencjiW dniu 23 maja 2014 r. na terenie Domu Dziecka im. Świętego Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - Koło przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wraz z Powiatem Wrocławskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Domem Dziecka w Kątach Wrocławskich dotycząca zagadnień związanych z orzekaniem o pieczy zastępczej.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości i uczestników przez Sędzię Katarzynę Wieraszko – przewodniczącą Koła SSSR w Polsce przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wśród gości obecni byli: Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Ks. Janusz Jastrzębski oraz sędziowie sądów rodzinnych, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądownictwa
i placówek służby zdrowia.
Spotkanie jako pierwsza z paneli stów poprowadziła Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Oławie – SSR Sylwia Jastrzębska odnosząc się do „Praktycznych aspektów stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej". Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska i Dyrektor Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich – Agnieszka Suska w swoich prelekcjach poruszyły zagadnienia dotyczące funkcjonowania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Następnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – Anna Józefiak-Materna przedstawiła system wsparcia rodziny realizowany w MOPS w kontekście nowej ustawy. Ostatnim panelistą była asystent Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej – dr Anna Tęcza-Paciorek, która podzieliła się z uczestnikami uwagami odnoszącymi się do sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjnym dla dzieci lub zakładzie rehabilitacji leczniczej na tle regulacji prawno - rodzinnych.
Na zakończenie odbyła się dyskusja zebranych gości, a wychowankowie Domu Dziecka uświetnili uroczystość pokazem tańca.
Szerokie grono zainteresowanych, poruszanie wielu istotnych, a czasami również kontrowersyjnych tematów, z pewnością przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania instytucji realizujących zadania związane z pieczą zastępczą. Spotkanie to pokazało jak bardzo potrzebne są konsultacje i wymiana doświadczeń właściwych organów.
Dlatego bardzo nas cieszy deklaracja złożona przez głównego organizatora Konferencji – Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych o kontynuacji takich spotkań w kolejnych latach.

Arleta Szmigielska

Sporządziła: M. Saska-Radwan

Pani Katatzyna Wieraszko, Pan Roman Potocki, Ks. Janusz Jastrzębski

 

Zdjęcie przedstawia uczestników na konferencji

 

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania

przemowa Ks. Janusza Jastrzębskiego

przemówienie

przemówienie Pani Arlety Szmigielskiej

 przemówienie Pani Agnieszki Suska

przemówienie

przemówienie