Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Cykl wykładów pn. "Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego"

Wersja dla słabowidzących:

logo

W dniu 8 maja 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbył się cykl wykładów pn. „Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego" adresowany do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz ich opiekunów usamodzielnienia.

Spotkanie było częścią działań z zakresu edukacji środowiskowej i obywatelskiej zaplanowanych w projekcie systemowym „Postaw na aktywność", który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami wykładów byli usamodzielniani wychowankowie Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce wraz z opiekunami oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, którzy korzystają ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Przeprowadzone warsztaty miały na celu m.in. zdobycie wiedzy z zakresu kontrolowania własnego budżetu, planowania wydatków oraz uzyskania informacji dotyczącej posługiwania się podstawowymi instrumentami finansowymi.
Na zakończeniu szkolenia uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające ich udział w tym wydarzeniu.

zdjęcie przedstawia uczestników wykładów

zdjęcie przedstawia uczestników wykładów

zdjęcie przedstawia uczestników wykładów