Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

DZIAŁAJ Z NAMI NA RZECZ DZIECI

Wersja dla słabowidzących:

Jak co roku, jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2014 r. organizujemy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka dla rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Piknik spełnia niezwykle ważną rolę w pracy z rodzinami zastępczymi, osobami prowadzącymi Rodzinne Domy Dziecka i ich podopiecznymi. Umożliwia bliższe poznanie, integrację oraz wspólną zabawę. Nasi małoletni podopieczni każdego roku niecierpliwie oczekują swojego święta, w którym głównie dzięki otrzymanemu wsparciu, ich buzie często się śmieją.

Z powodu ograniczonych możliwości finansowych przeznaczonych na organizowanie okolicznościowych imprez masowych, zwracamy się z prośbą o pomoc pieniężną i rzeczową na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem poczęstunku, prezentów dla dzieci, animatorów zabaw, oprawy muzycznej oraz wielu innych, które pomogą nam uświetnić ten dzień.

Dary rzeczowe prosimy przekazywać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 (IV piętro, pok. 431), natomiast wszelkie wsparcie finansowe na wskazane poniżej konto Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w terminie do dnia 10 czerwca 2014 r.

Z góry składamy serdeczne podziękowania w imieniu własnym oraz naszych podopiecznych i ich rodzin.

Kontakt:
Sekretariat: tel. 71/ 72 21 860; fax 71/72 21 869
Kamila Szarek: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 698 860 844
Paulina Rawska: psycholog, tel. 71/72 21 862

Dane konta:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
konto: 35 1560 0013 2124 1805 1000 0002