Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

SPOTKANIE DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z 10 WROCŁAWSKIM PUŁKIEM DOWODZENIA

Wersja dla słabowidzących:

spotkanie z Wrocławskim Pułkiem DowodzeniaW związku z tworzeniem i rozwijaniem standardów usług pomocy i integracji społecznej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: Magda Saska – Radwan - psycholog oraz Magdalena Fogt – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz zarządów organizacji kombatanckich i patriotyczno - obronnych dotyczącym współpracy z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia – inicjatorem spotkania.

Uczestniczyli w nim także przedstawiciele samorządów gminnych ze Środy Śląskiej, Jawora, Wołowa, Oławy, Wrocławia i Henrykowa oraz dyrektorzy placówek oświaty. W trakcie spotkania omówiono główne cele i zakres współpracy, a także podsumowano działania w tym zakresie za rok ubiegły. Dowódca Pułku - płk dypl. Zygmunt Malec podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę. Kapituła Honorowa 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia wyróżniła tablicą pamiątkową Pana Adama Zdobylaka – Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie, za owocną współpracę i pomoc przy organizacji programu artystycznego w czasie Święta Pułku. Omówiono również dokumenty, dotyczące zawieranych porozumień o współpracy, a także składania wniosków do planu współpracy na kolejne lata. Całość spotkania zakończyła wspólna dyskusja na temat wypracowania jeszcze owocniejszych form wzajemnej współpracy.

Zasady niniejszej współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi normuje decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.