Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Warsztaty "Rodzic na medal" część II

Wersja dla słabowidzących:

W dniu 12 lutego 2014 r. ponownie rodziny zastępcze i opiekunowie Rodzinnych Domów Dziecka zebrali się w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na kolejnym szkoleniu prowadzonym przez psychologów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w ramach warsztatów kompetencji rodzicielskich pn. „Rodzic na medal", organizowanych przez tut. Centrum - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Podczas drugiego spotkania poruszono temat związany z pochwałami oraz karaniem dzieci. W pierwszej części spotkania prowadząca proponowała rodzicom sposoby oraz ćwiczenia umożliwiające pochwałę wychowanka, tak aby jednocześnie budować wysoką samoocenę i poczucie wartości dziecka. W kolejnej części odbyła się dyskusja między uczestnikami pt. „Karać czy nie karać?". Opiekunowie bardzo chętnie brali udział w dyskusji, wymieniając się swoimi doświadczeniami. Prowadząca wykorzystując ćwiczenia warsztatowe zachęcała do zamieniania kar na naturalne konsekwencje wynikające z zachowania dziecka.
Ostatnie szkolenie z cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" odbędzie się w dniu: - 26 marca 2014 r. – „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami i uwalnianie dzieci od grania ról" w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w sali nr 218, w godzinach 9:30-14:30.

Serdecznie zapraszamy!

 

Sporządziła: Magda Saska-Radwan