Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rPowiat Wrocławski, dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, dwukrotnie otrzymał dofinansowanie do zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Dofinansowanie do zakupu mikrobusów Powiat uzyskał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Łącznie w latach 2012-2013 zakupiono dwa mikrobusy na kwotę 238.188,01 zł, z czego ze środków PFRON pozyskano 114.953,56 zł, wkład Powiatu wyniósł 123.234,45 zł.

Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, umożliwia szkole organizowanie dodatkowych zajęć poza jej obrębem, pozwala na udział uczniów w zawodach sportowych, konkursach, warsztatach i wycieczkach, jak również przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej Ośrodka. Pojazdy są również niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, która oferuje dowóz uczniów do szkoły w przypadku odległego miejsca zamieszkania i braku możliwości transportu przez rodziców.

bus

Mikrobus zakupiony w 2012 r.

 

Bus

 Mikrobus zakupiony w 2013 r.

 

Uroczysto

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich - uroczystość przekazania mikrobusa w dniu 23 stycznia 2014 r. z udziałem Pana Romana Potockiego - Starosty Powiatu Wrocławskiego, Pani Ewy Piotrowskiej - Dyrektor SOSW, Pani Arlety Szmigielskiej - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pani Agnieszki Kosztyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu