Aktualności

Bezpłatne konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców/ opiekunów w Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie we Wrocławiu

W imieniu Fundacji NON LICET z Wrocławia zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznej, bezpłatnej pomocy w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie 2016/2017. Oferta zapewnia bezpłatne konsultacje w przypadkach krzywdzenia dziecka oraz podejrzenia krzywdzenia dziecka dla podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów.

więcej >>

DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR STARTU ZAWODOWEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o możliwości udziału w projekcie „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej >>

Szkolenie dla opiekunów rodzinnej pieczy zastępczej

Czeszw 0W dniach 12 – 13 września 2016 r. w Hotelu „Niezły Młyn" w Czeszowie odbyło się szkolenie dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

więcej >>

MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA 2016

sztafeta 2016 plakat STOWARZYSZENIEW imieniu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzi- cielstwa Oddział Dolnośląski serdecznie zapra- szamy wszystkie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Powiatu Wrocławskiego do wspólnej przygody na szlaku w ramach MIĘDZYPOKOLE- NIOWEJ SZTAFETY TURYSTY- CZNEJ 2016 "SZCZĘŚLIWA RODZINA TO AKTYWNA RODZI- NA"!

więcej >>

III Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych już za nami

Piknik banerW dniu 10 września 2016 r. przy Urzędzie Gminy w Jordanowie Śląskim odbył się III Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami Pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego. Imprezę honorowym patronatem objęli: Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Pan Henryk Kuriata – Wójt Gminy Jordanów Śląski.

więcej >>

Zaproszenie na III Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

PlakatPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zapraszają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów

dnia 10 września 2016 r. w godz. 12.00 – 16.00 do Jordanowa Śląskiego (teren przy Urzędzie Gminy, ul. Wrocławska 55)

na

III Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

pod patronatem Pana Romana Potockiego – Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Pana Henryka Kuriaty – Wójta Gminy Jordanów Śląski.

Serdecznie zachęcamy do przybycia.

Konkurs „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego” – druga edycja

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zapraszają jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do udziału w konkursie „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego 2016".

więcej >>

WROCŁAWSKA SIEĆ POMOCY POTRZEBUJĄCYM

Szanowni Państwo,

informujemy, że na terenie Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego znajdują się punkty, do których można oddać zbędną odzież, sprawne urządzenia oraz inne przedmioty, które stały się niepotrzebne w Państwa domu, a mogą posłużyć osobom znajdującym się w potrzebie.

Zapraszamy do zapoznania się z nowo utworzoną przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia bazą internetową na stronie http://www.wroclaw.pl/srodowisko/nie-wyrzucaj-wroclaw-sie-dzieli